fejléc-vekony

KLASZTEREINK

Zöld Áramlat Megújuló Energetikai és Innovációs Klaszter

3600914_origA Klaszter a kezdeti időszakban tevékenységét döntően az Észak-alföldi régióban fejtette ki. Tekintettel arra, hogy az Európai Unió 2020-ig a szén-dioxid kibocsátás 20%-os csökkentését tűzte ki célul, a Zöld Áramlat Klaszter céljaként került meghatározásra az alapításkor, hogy fejlessze és elősegítse az intézmények, szervezetek, önkormányzatok és gazdasági társaságok közti együttműködést, annak érdekében, hogy minél több olyan innovatív energetikai megoldás születhessen, melyek segítségével drasztikusan növelhető a megújuló energiaforrások kihasználása, valamint csökkenthető az energiafelhasználás.

 
794222_origA kitűzött célok elérésének szükségességét alátámasztotta, hogy a régióban a megújuló energiaforrások kihasználtsága és a vállalkozások innovációs tevékenysége az országos átlaghoz mérten alacsonyabb, a fosszilis energiaforrások kihasználása és ezáltal a környezetterhelés viszont magasabb volt. Az importfüggőség, a relatív magas a munkanélküliségi ráta, a kevés térségi megújuló energetikai vállalkozás, valamint az egyedi szakma specifikus célszoftverek hiánya ugyancsak megalapozták a Klaszter létrehozásának aktualitását.

A folyamatos fejlődés visszaigazolásaként a Zöld Áramlat Klaszter 2014. december 19-én elnyerte a rangos Akkreditált Innovációs Klaszter címet.