s3

Magyarország a 2014-2020-ig tartó Európai Uniós költségvetési időszakban kiemelt jelentőséget tulajdonít a KFI ágazat szerepének. A Nemzeti Innovációs Hivatal az érintettek széles körű bevonásával készítette el a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiát (S3), amely a több mint 700 Mrd Ft EU által társfinanszírozott támogatás folyósításához szükséges.

A stratégia egy új típusú, a kutatás-fejlesztés és az innovációs folyamatok célzottabb támogatását lehetővé tevő, ezáltal a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését segítő megközelítésen alapuló dokumentum. Az S3 azonosítja a legnagyobb potenciállal bíró helyi sajátosságokat, meghatározza a célokat, prioritásokat, valamint az ezt megvalósító eszközöket.

A Kormány az 1640/2014. Korm. határozatban döntött a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia elfogadásáról.

A stratégia magyar és angol nyelven egyaránt elérhető a www.S3magyarorszag.hu honlapon.

Forrás: nih.gov.hu